TRUYỆN CÁC THÁNH
CÂU CHUYỆN SUY TƯ
NHÂN CHỨNG
MẠNG NỐI KẾT
 

 

NHÂN CHỨNG

TÔI: NGƯỜI CON HOANG ĐÀNG
LỜI CHIA SẼ CỦA MỘT TÂN T̉NG KHÓA 2003 - 2004
LỜI CHỨNG: CHÚA GIÊSU ĐĂ CỨU CHỮA TÔI
       
©2004 gxvn du tong. All rights reserved.