KINH TRUYỀN TIN

X: Ðức Chúa Trời sai thánh thiên thần truyền tin cho Rất Thánh Ðức Bà Maria.

Ð: Và Rất Thánh Ðức Bà chịu thai bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần.

X: Kính mừng Maria.

Ð: Thánh Maria.X:Này tôi là tôi tá Ðức Chúa Trời.

Ð: Tôi xin vâng như lời thánh thiên thần truyền.

X: Kính mừng Maria.

Ð: Thánh Maria.

X: Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.

Ð: Và ở cùng chúng tôi.

X: Kính mừng Maria.

Ð: Thánh Maria.

X:   Lạy Rất Thánh Ðức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.

Ð: Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời nguyện:
Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con / là kẻ đã nhờ lời thánh thiên thần truyền / mà biết thật Chúa Kitô là Con Chúa đã xuống thế làm người. Thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn, chịu chết trên cây thánh giá / cho chúng con ngày sau khi sống lại / được đến nơi vinh hiển / cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.  


       
©2004 gxvn du tong. All rights reserved.