KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG
(chỉ đọc trong mùa Phục Sinh)

X: Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng hãy vui mừng. Alleluia.

Ð: Vì Ðấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng. Alleluia.

X: Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa. Alleluia.

Ð: Xin cầu cùng Chúa cho chúng con. Alleluia

X: Lạy Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria hãy hỉ hoan khoái lạc. Alleluia.

Ð: Vì Chúa đã sống lại thật. Alleluia.  

Lời nguyện:
Lạy Chúa, là Ðấng đã làm cho thiên hạ được vui mừng quá bội / bởi Ðức Chúa Giêsu Kitô là Con Chúa cùng là Chúa chúng con đã sống lại. Xin vì Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria là Thánh Mẫu Người nguyện cầu / cho chúng con được hưởng phúc vui vẻ hằng sống đời đời. Vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.  

       
©2004 gxvn du tong. All rights reserved.