KINH ĐỘI ƠN

Lạy Chúa con, con đội ơn Chúa / vì những ơn lành Chúa đã ban cho con xưa nay, nhất là đã dựng nên con / và cho Con Chúa chịu chết mà cứu chuộc con, lại chọn lấy con làm con Hội Thánh nữa. Amen.

       
©2004 gxvn du tong. All rights reserved.