CÁC CÂU LẠY

Lạy Rất Thánh Trái Tim Ðức Chúa Giêsu,   thương xót chúng con. Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Ðức Bà Maria,   cầu cho chúng con. Lạy Ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Ðức Bà Maria trọn đời đồng trinh,   cầu cho chúng con. Các Thánh Tử Vì Ðạo nước Việt Nam,   cầu cho chúng con.    

       
©2004 gxvn du tong. All rights reserved.