SỨ MỆNH
NGƯỜI BẢO TRỢ
GIA NHẬP BAN GIÁO LƯ
BAN GIÁO LƯ
 

Vài Ý Niệm về Tiến Trình Gia Nhập Hội Thánh Công Giáo

Cụm từ RCIA, chữ tắt của Rite of Christian Initiation of Adults trong tiếng Anh.Nguyên ngữ có nghĩa là Nghi Thức Gia Nhập Kitô giáo dành cho Người Trưởng Thành.Do đó, một cách ngắn gọn:RCIA là tiến trình dành cho những người lớn muốn tìm hiểu về Giáo Hội Công Giáo hay muốn trở thành người Công Giáo HTTPS://CLEVERTRADING.NET.VN/.

Người công giáo có thể truyền giáo bằng nhiều cách cụ thể :

Ý thức rằng mỗi người đều được mời gọi để hoán cải từng ngày. Ngay cả những người Công giáo thuần thành đã theo Chúa Kitô lâu năm cũng phải xét mình thường xuyên về mối liên hệ của họ đối với Thiên Chúa, với người chung quanh, và với chính họ; đồng thời phải cầu nguyện liên lỉ để xin các ơn sủng cần thiết hầu cải thiện các mối liên hệ này ngày càng thêm tốt đẹp hơn.

Hiểu biết về đức tin Công giáo. Cần hiểu thấu đáo thế nào là Công Giáo.Thực hành lối sống dựa theo đức tin Công Giáo và tuân giữ những điều Giáo Hội Công Giáo giảng dạy trong thời đại sau Công đồng Vatican II là một tiến trình học hỏi suốt cả đời người.Khi có đủ kiến thức về đức tin, bạn dễ dàng khích lệ người khác đặt câu hỏi và tìm kiếm cách giải đáp HTTP://CLEVERTRADING.NET.VN/.

Nói cách tự nhiên về cách thức Thiên Chúa ảnh hưởng trên đời sống của bạn. Chia sẻ đời sống đức tin cách quảng đại với những người khác niềm tin khi họ hỏi bạn về cách sống đời sống Công giáo.Ðừng lo nếu bạn không có câu trả lời.Kiến thức không hẳn là những điều bạn biết sẵn trong đầu.Ðúng hơn, kiến thức là biết đi tìm người hay tìm tài liệu để trả lời.

Ðến với những người Công Giáo không đi nhà thờ và mời gọi họ trở lại với Giáo Hội. Khuyến khích những người Công giáo chỉ đến nhà thờ vào dịp Giáng Sinh và Phục Sinh tham dự tích cực vào đời sống giáo xứ cách đều đặn http//clevertrading.net.vn.

Thế nào là Tiến trình gia nhập Hội Thánh Công Giáo ?

Giáo Hội Công Giáo (nói tiếng Anh) càng ngày càng quen thuộc với cách dùng chữ tắt RCIA. Nói tới RCIA là nói tới tiến trình dành cho những người muốn trở thành người Công giáo chân chính. Là một tiến trình, nhưng tiến trình này bao gồm các nghi thức, nghi lễ, và các cử mừng bằng lời đọc và các tiêu điểm có ý nghĩa đặc biệt. Mỗi giai đoạn trong tiến trình đều được cử mừng bằng nghi thức phụng vụ, tức là được ghi nhận bằng những buổi cầu nguyện và nghi thức phụng vụ chung với cộng đoàn phụng tự.

RCIA không phải là một tư tưởng mới lạ của Công Ðồng Vatican II. Thực ra, đây là phương cách gia nhập đạo ở những thế kỷ đầu tiên thời Kitô giáo mới phát triển.

Tại sao Công Ðồng Vatican II lại trở về nguồn trong việc áp dụng lại hình thức dự tòng cổ truyền trong tiến trình giúp người gia nhập đạo Chúa? Khi hội đồng giám mục khám phá ra ý nghĩa của Giáo Hội trong thời đại hôm nay, các ngài nhận định rằng Giáo Hội không phải là một tổ chức không có sức sống; thực ra, Giáo Hội là Cộng đồng Dân Chúa, những người đang sống động trên cùng một hành trình liên kết với nhau trong cùng một đức tin. Các giám mục trên thế giới đã khôn ngoan cùng quyết định làm sống lại một ý niệm đã bị lãng quên theo thời gian : giáo hội là cộng đồng những người cùng một đức tin. Nhờ cùng nhau chia sẻ và cầu nguyện trong tiến trình RCIA, cả người Công giáo lẫn những người đang tìm hiểu đạo Chúa sẽ tìm ra cách thức để thực hành sống đức tin trong cuộc sống thực tế hàng ngày của họ.Mô hình RCIA giúp làm cho ý niệm hiểu biết mới về Giáo Hội được thành hình vì việc huấn luyện đào tạo các tân tòng Công Giáo cùng đi song song với việc đào tạo cộng đoàn những người đã là Công giáo.

Lịch sử của Tiến trình gia nhập Hội Thánh Công Giáo

Một trong những mục tiêu chính của Công Ðồng Vatican II là muốn làm sống lại tinh thần cộng đoàn của thời Giáo Hội sơ khai.Các Nghị Phụ nhận xét rằng:từ thời Cải Cách, người ta gia nhập đạo với tính cách cá nhân riêng rẽ, và hiểu biết giáo lý bằng lý trí thay vì được đào tạo đời sống nội tâm. Các Nghị Phụ cho rằng phương thức tiếp nhận tân tòng của thời xưa mang lại cho người gia nhập đạo một cảm nghiệm nội tâm sâu xa và một sự hiểu biết trung thực về tiến trình hoán cải.

Việc trở về nguồn, phục hồi tiến trình dự tòng dành cho người lớn gia nhập Giáo Hội là một trong những mục tiêu canh tân có ý nghĩa nhất do kết quả của Công Ðồng Vatican II.RCIA, tiến trình gia nhập Hội Thánh được Ðức Giáo Hoàng Phaolô đệ lục ban hành năm 1972, và tài liệu viết thành sách được phát hành năm 1974.Năm 1988, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ chỉ thị tất cả các giáo xứ phải áp dụng tiến trình này cho các dự tòng chưa bao giờ được thanh tẩy hoặc đã được chịu phép thanh tẩy bởi giáo phái Kitô giáo khác.

       
©2004 gxvn du tong. All rights reserved.